Sande tenestetorg – stengt frå 1. oktober 2023

Tilsette i kommunen vil framleis nytte kontorplassar og møterom på kommunehuset på Sande. Du kan levere post til kommunen i postkasse på utsida av kommunehuset. Denne vert tømt ein gong i veka. Lag og organisasjonar kan framleis leige møterom på kommunehuset.

Leige av møterom og informasjon

Lag og organisasjonar kan framleis leige møterom på kommunehuset. Ta kontakt med Sande bibliotek for bestilling av møterom og avtale om opplåsing/utlevering av nøkkel.

Tilsette ved Sande bibliotek vil også hjelpe deg dersom du har behov for kopiering eller treng hjelp til å finne informasjon om kommunale tenester.

Sande bibliotek har følgande opningstider:

  • Måndag klokka 10.0016.00
  • Onsdag klokka11.0018.00

Du kan også ta kontakt med kommunen på telefon 57 72 20 00 eller sende e-post til postmottak@sunnfjord.kommune.no.