Registrering av fyringsanlegg i fritidsbustad

I forskrift om brannførebygging er det krav om at kommunen skal gjennomføre feiing og tilsyn også i fritidsbustadar. Sunnfjord brann og redning må i denne samanhengen kartlegge kva fyringsanlegg som er i fritidsbustadane i kommunen og bruken av desse.

Kommunen har laga eit skjema som vi ynskjer at alle som eig fritidsbustad i kommunen sender inn. Dette er enkelt og tar ca. 5 min.

Registrering av fyringsanlegg i fritidsbustad