Politiske møte 7. og 8. februar

Onsdag 7. og torsdag 8. februar vert det møte i hovudutvala og formannskapet.

Møte i utvalet for oppvekst og kultur

Møtestad: Møterom Steinkorsen - rådhuset 
Møtetid: Kl. 09.00

Utvalet skal mellom anna behandle: 

 • Budsjettendringar- omorganisering flyktningarbeidet (formannskap og utval)
 • Busetting av flyktningar 2024 
 • VM i vektløfting 2025 tilskot
   

Sjå innkalling og saksdokument

Møte i utvalet for helse og omsorg

Møtestad: Sande omsorgssenter/kommunehuset Sande 
Møtetid: Kl. 09.30

Møtet startar med tenestebesøk på Sande omsorgssenter

Utvalet skal mellom anna behandle: 

 • Budsjettendringar- omorganisering flyktningarbeidet (formannskapet)
 • Gebyr for skjenkeløyve-enkelthøve
 • Vertskommunesamarbeid NAV for 5 kommunar (formannskap)
   

Sjå innkalling og saksdokument

Møte i utvalet for næring og miljø

Møtestad: Møterom Sunnfjord - rådhuset
Møtetid: Kl. 12.00

 Utvalet skal mellom anna behandle:

 • Stadfesting av vegnamn, Myrullvegen
 • Fartsgrense strekninga Steinen-Gravdalen (Formannskap)
 • Skifte av dekke, bane 1 Hafstadparken

Sjå innkalling og saksdokument

Møte i formannskapet 

Møtestad: Møterom Sunnfjord - rådhuset
Møtetid: Klokka 09.00

Møtet byrjar med orientering om status Førdepakken v/Vestland
fylkeskommune og Statens Vegvesen

Formannskapet skal mellom anna behandle:

 • Offentleg ettersyn - detaljregulering Ytre Øyrane gang og sykkelveg
 • Offentleg ettersyn - detaljregulering Fjærevegen 7 og 9
 • Innspel til Skyss for mobilitet i Sunnfjordregionen

Sjå innkalling og saksdokument

Følg møtet direkte via KommuneTV:  

Sjå direktesending av møtet