Ny innsynsløysing frå 8. mai 2024

Sunnfjord kommune får ny innsynsløysing frå 8. mai 2024. Det blir litt endringar i måten postliste, dokument og saker blir vist på. Her får du oversikt over ulike måtar du kan få innsyn i kommuneverksemda på. Du finn og informasjon om retten til innsyn etter offentleglova.

Postliste og innsyn

I innsynsløysinga finn ein oversikt over post til og frå kommunen. Her kan pressa og publikum enkelt følge med i saker som blir behandla av kommunen og bestille innsyn.

Av omsyn til kvalitetskontroll blir dokumenta publisert med 2 - 3 dagars forseinking.

Dokument som ikkje er skjerma i samsvar med offentleglova kan lesast i fulltekst direkte på innsyn..

Dokument med personleg innhald som til dømes elev og personal er ikkje med på postlistene som er publisert på internett. 

Slik finn du fram i den nye innsynsløysinga 

Slik finn du saker og dokument i vår innsynsløysing:

  • Bruk søkefeltet oppe til å søke etter tittel på sak eller dokument.
  • Bruk filtreringsfeltet på sida til å velge dato eller periode. 
  • Du kan også filtrere på kva type dokument du vil sjå.  Inngåande og utgåande dokument er post til og frå kommunen.
  • Det er også mogleg å filtrere på kva type sak du vil sjå. 

 

Slik finn du fram i oversikten over politiske møte og saksdokument 

  • Du får først ei oversikt over kommande møte. 
  • I søkefeltet på sida kan du søke etter møte, råd eller utval. 
  • Bruk filteringsfeltet på sida til å filtrere på det råd og utval du vil ha oversikt over. 
  • I filtreringsfeltet kan du velge dato eller periode.  
  • I oppføringa for eit råd og utval vil du finne både møteinnkalling, saksdokument og ein oversikt over medlemmar. Møteprotokoll blir også lagt i samme mappe. 

 

Lenke til innsynsløysinga