Møte i formannskapet 8. februar

Torsdag 8. februar vert det møte i formannskapet.

Møte i formannskapet 

Møtestad: Møterom Sunnfjord - rådhuset
Møtetid: Klokka 09.00

Møtet byrjar med orientering om status Førdepakken v/Vestland
fylkeskommune og Statens Vegvesen.

Formannskapet skal mellom anna behandle:

  • Offentleg ettersyn - detaljregulering Ytre Øyrane gang og sykkelveg
  • Offentleg ettersyn - detaljregulering Fjærevegen 7 og 9
  • Innspel til Skyss for mobilitet i Sunnfjordregionen

 

Sjå innkalling og saksdokument

Følg møtet direkte via KommuneTV:  

Sjå direktesending av møtet