Møte i formannskapet 4. april

Torsdag 4. april vert det møte i formannskapet.

Møte i formannskapet 

Møtestad: Møterom Sunnfjord - rådhuset
Møtetid: Klokka 13.00

Møtet byrjar med følgjande orienteringar:

• Informasjon frå Fjordane friluftsråd 
• Planar for hotelltomta på Vassenden v/Gravdal Prosjektutvikling 


Formannskapet skal mellom anna behandle:

  • Offentleg ettersyn - detaljregulering Ytre Øyrane, gang- og sykkelveg
  • Planprogram - Detaljregulering Leirdalshogen, gbnr. 61/103 

     

Sjå innkalling og saksdokument

Følg møtet direkte via KommuneTV:  

Sjå direktesending av møtet