Sunnfjord kommune

Mobilitetsstrategi 2022-2025

Mobilitetsstrategi 2022-2025

Berekraftig mobilitet

Mobilitet handlar om å gjere det enklast mogleg for kvar person å forflytte seg. Frå der ein er til dit ein skal. Det handlar om tilgjengelegheit og at det skal vere enkelt å kombinere ulike transportformar. Berekraftig mobilitet handlar om gjere det enkelt for kvar person å forflytte seg på ein måte som er bra for helsa, reduserer klimafotavtrykket og bidreg til trivelege sentrum. Aktiv transport gjennom sykling og gange, og miljøvenlege løysingar for kollektivtransport og bil er viktige faktorar.

Mobilitesstrategi 2022-2025

Strategien for klimavenleg og aktiv transport blei vedteken av kommunestyret i september 2022.

Neste steg er ein handlingsplan for tiltak som skal følgje opp strategien.

Mobilitetsstrategi vedteken 22.09.2022 (PDF, 851 kB)