Sunnfjord kommune

Meldingsteneste for å melde feil på veg, gatelys, vatn og avløp

Meldingsteneste for å melde feil på veg, gatelys, vatn og avløp

Sunnfjord kommune tar i bruk ny meldingsteneste for å melde feil på veg, gatelys, vatn og avløp.

Dette er ei kartteneste der ein først vel kva fagområde feilen gjeld ( veg, gatelys, vatn eller avløp), spesifiserer kva feilen går ut på, og peikar i kartet kvar feilen er lokalisert.

Framgangsmåte for å melde feil 

For å opprette ei ny melding, klikk på Opprett ny melding

  • Vel tema for feilen (t.d. veg, gatelys, vatn eller avløp)
  • Vel ei beskriving av kva feilen gjeld (t.d. Mørk lampe)
  • Fyll inn kontaktopplysningar
  • Fyll inn informasjon om kor feilen er ved å peike i kartet
  • Skriv ein kommentar dersom du har fleire opplysningar
  • Kryss av for at du har lese personvernerklæringa, og trykk send inn

 

Meld feil på veg, gatelys, vatn og avløp