Kurs for nyankomne som ønsker å jobbe i barnehage og skule

Utdanningsdirektoratet har utvikla eit digitalt kurs for nyankomne som ønsker å jobbe i barnehage, skule og SFO.

Målgruppe for kurset

Målgruppe for kurset er nyankomne, innvandrerar og flyktningar. Menneska vi ønsker å nå befinn seg i ulike livssituasjonar. Noken deltar i introduksjonsprogram eller er ferdige med det, noken søker jobb, og andre er allereie i jobb.

Det kan være menneske som ønsker å jobbe i barnehage, grunnskule, SFO og videregående skular, som enten

  • har godkjent pedagogisk eller anna relevant utdanning.
  • som ikkje har pedagogisk eller relevant utdanning.

 

Informasjon om kurset på Utdanningsdirektoratet sine sider