Sunnfjord kommune

Har du utstyr du ynskjer og gi til flyktningar

Har du utstyr du ynskjer og gi til flyktningar

Mange har kontakta oss om utstyr dei ynskjer gi til flyktningane frå Ukraina.

Vi har laga eit skjem der du kan melde inn kva utstyr du har. Kapasiteten til kva vi kan ta imot er avgrensa, så vi plukkar ut dei tinga som trengst konkret til dei personane som kjem.

Vi kontaktar deg innen 14 dager, om det er aktuelt og nytte seg av dei tinga du har registrert i skjema.

Registreringsskjema