Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Aktivitetseininga

Ansatte i avdelingen Aktivitetseininga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut, Dagtilbod eldre, Skei 57 72 61 96 488 60 664

Arbeidsstad Skei

50% stilling Fysio- og ergoterapitenesta og
50% stilling Aktivitetseininga