Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Aktivitetseininga

Ansatte i avdelingen Aktivitetseininga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 02 12 59

Ansvarleg drift Veglo 5, dagtilbod til eldre med
demenssjukdom