Ledige kommunale tomter

Ta kontakt med Sunnfjord tomteselskap om du er på jakt etter ledige kommunale bustadtomter.

Ledige kommunale bustadtomter

  • Nytt felt på Farsund er klart. Her er 28 tomter for sal. 14 einebustadtomter og 14 tomannsbustadtomter.
  • Vi har ledige bustadtomter i Brendeholten i Slåttebakkane (Førde). Feltet ligg mellom den eldre delen av Brendeholten og Hjortefaret. Byggetrinn 1 er no ferdig med utbygd veg, vatn, avløp, straum og fiber til kvar enkelt tomt. Ledige tomter er annonsert på Finn.no
  • Vi har ledige tomter i Bygstadhaugane bustadfelt i Bygstad. Ta kontakt med oss for meir informasjon om tomtene. 
  • Vi har ledige tomter i Steia bustadfelt på Sande. Ta kontakt med oss for meir informasjon om tomtene. 

Kommunale tomter i Sunnfjord kommune

Kontaktinformasjon 

Ta kontakt med Sunnfjord tomteselskap om du ønsker meir informasjon om tomtene.

Gisle Stafsnes, leiar

Bente Grønsberg Aase

Besøksadresse: Sunnfjord rådhus, Hafstadvegen 42
Postadresse: Sunnfjord tomteselskap, postboks 392, 6802 Førde

 

 

  

 

    

Kontakt

Gisle Stafsnes
E-post
Telefon 57 02 12 10
Mobil 91 61 34 87
Bente Grønsberg Aase
E-post
Telefon 57 02 12 10
Mobil 40 44 47 04