Sunnfjord kommune

Bål og grilling

Bål og grilling

Alle er ansvarleg for å opptre forsvarleg slik at brann ikkje oppstår. Dette gjeld alle, heile tid og over alt. 

Bålforbod 15. april–15. september

Om våren og sommaren blir det gjerne tørt. Då aukar faren for skog-, gras- og lyngbrann. I Norge er det difor bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbod å tenne opp bål i eller i nærleiken av skog og anna utmark. 

Unntak frå totalforbodet

  • Du har lov til å tenne opp bål dersom det heilt openbart ikkje kan byrje å brenne. Det kan vere at det til dømes ligg snø på bakken eller at det har vore mykje nedbør over lang tid. 
  • Det er lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplassar. 
  • Du kan grille i din eigen hage. 

Du kan søke om dispensasjon frå bålforbodet. Dette kan vere  jonsokbål eller bråtebrenning. Du må også ha løyve ved oppsetting av asfaltgryter, koksgryter, og liknande.

Slik søker du

Du søker elektronisk om løyve. Søk i god tid før du skal brenne bål, seinast 2 arbeidsdagar på førehand.

Søk om bålbrenning

Lokale forskrifter

For tidlegare Førde kommune gjeld eksisterande forskrift om forbod om å brenne i tettbygd strok. Brenning utanom tettbygd strok er lov etter løyve frå Sunnfjord kommune.

I tidlegare Naustdal, Gaular og Jølster kommune blir det gitt løyve utan restruksjonar.

Melding om brenning blir meldt inn til Alarmsentralen og til Sunnfjord kommune sin brannvakttelefon 90201860

Forskrift for Sunnfjord kommune skal dei ta opp i løpet av året.

Forbod i tørkeperiodar blir avgjort av brannsjefen og kunngjort på heimesida.

Japanske og kinesiske lykter

Bruk av japanske og kinesiske lykter vert brukt stadig oftare i samband med markeringsdagar og på nyttårsafta. Desse lyktene har open eld som skal gje varme i lykta. Du har ikkje kontroll på kor ei slik lykt landar. Det kan fort vere i vedstabelen til naboen, på eit torvtak eller i småskogen rundt bustadfeltet. Lyktene må derfor brukast  med varsemd og brannfaren er stor.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00