Send e-post til oss

Send e-post til deling- eller oppmålingsavdelinga vår

Har du spørsmål knytt til deling av grunneigedom, arealoverføring, samanføying av eigedomar osv. send gjerne ein e-post til deling@sunnfjord.kommune.no 

Har du spørsmål knytt til oppmåling, grensejustering, grensepåvisning osv. send gjerne ein e-post til oppmaling@sunnfjord.kommune.no