Forslag til planstrategi 2024-2027

Forslag til planstrategi 2024 – 2027 for Sunnfjord kommune er no lagt ut. 

Planstrategien skal handsamast i politiske råd og utval i mai, med mål om vedtak i kommunestyret 30. mai 2024. Strategien er eit hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare kva planoppgåver vi skal prioritere i valperioden for å møte kommunen sine behov. Ved å ta utgangspunkt i utviklingstrekk i kommunen, gjer vi ei konkret vurdering av kva planar som bør lagast og prioriterast.

Les heile forslag til planstrategi:

Planstategi for Sunnfjord kommune 2024 - 2027

Kontakt

Profilbilde av Liv Janne Bell Jonstad
Liv Janne Bell Jonstad
Einingsleiar Fagutvikling
E-post
Telefon 57 61 26 59
Mobil 90 98 00 67