Sunnfjord kommune

Starte ny bedrift

Starte ny bedrift

Vi oppfordrar deg til å ta kontakt med Sunnfjord Utvikling for hjelp og støtte i oppstartsfasen. Dei held til i kontorfellesskapet Peak Sunnfjord, Hafstadvegen 25, Førde. Telefon: 57 72 19 50

Sunnfjord utvikling kan mellom anna tilby:

  • Gratis rådgjeving og hjelp til utvikling av verksemd/forretningsidé.
  • Avklare formaliteter som skiping av verksemda, driftsform og registrering.
  • Finansiell stønad (kommunalt næringsfond).
  • Eventuell vidareformidling til andre finansieringskjelder.
  • Etablerarkurs.
  • Gratis kontor i 3 månader.

Nyttige lenker om bedriftsetablering