Tilsynsavgift på tobakk

Alle som sel tobakksvarer skal vere registrert i tobakkssalsregisteret og betale tilsynsavgift.

Registrering og avregistrering i tobakkssalsregisteret

  • Alle som sel tobakksvarer må registrere seg i tobakkssalsregisteret til Helsedirektoratet. Det gjeld også dei som sel e-sigarettar, gjenoppfyllingsbehaldar, urtebaserte røykeprodukt og andre tobakkssurrogater.
  • Om du skal slutte å selje tobakksvarer, må du avregistrere deg i tobakkssalsregisteret.


Les meir om korleis du registrerar og avregistrerar tobakkssal hos Helsedirektoratet.

Kontroll av tobakksal

Kommunen kontrollerar at stadar som sel tobakksvarer følger følgjande bestemmelsar i tobakkskadelovverket mellom anna at:

  • opplysningane i Tobakksalregisteret stemmer med opplysningane på salsstaden
  • varene er kjøpt frå ein registrert grossist
  • tobakksvarer ikkje blir selde til personer under 18 år
  • salsstaden har ein internkontroll som gir dei tilsette god nok kunnskap om regelverket
  • det ikkje er reklame for tobakksvarer
  • tobakksvarer ikkje blir selde med rabatt eller gitt vekk gratis

Tilsynsavgift

Alle salsstadar for tobakk må kvart år betale ei tilsynsavgift til kommunen:.

  • Tilsynsavgifta for faste salsstadar: er 4 860 kroner i året.
  • For midlertidige salsstadar:  er tilsynsavgifta 1 300 kroner i året.

Lover og forskrifter

Kommunen oppfordrar alle salsstadar å lese følgjande lover:

Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)

Forskrift om forbud mot tobakksreklame mv.