Sunnfjord kommune

Ledige stillingar i Sunnfjord kommune

Rekrutteringstillegg på 20 000 kroner

Du får 20 000 kroner i rekrutteringstillegg om du er sjukepleiar eller spesialsjukepleiar og du arbeider på omsorgssentera våre!