KulVFL - Kulturskulebasert vurdering for læring 2021-2022

Sunnfjord kommune er blant elleve kommuner som har fått plass på nettkurset Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) i skoleåret 2021–2022. 

KulVFL tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon.

Dette nettkurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren, og representanter fra samtlige tre hold vil delta på webinaret.

 

Profesjonelle læringsfellesskap

Det overordnede målet for nettkurset KulVFL er at lærere og ledere samarbeider i profesjonelle læringsfellesskap, og bruker rammeplan for kulturskolen og vurdering for læring på en måte som er optimal for elevenes læring, utvikling og trivsel.

 

Disse elleve er med

De elleve kulturskolene / kommunene (fylkestilhørighet i parentes) som er klare for KulVFL 2021–2022 er

 • Gjøvik kunst- og kulturskole / Gjøvik (Innlandet)
 • Stranda kulturskule / Stranda (Møre og Romsdal)
 • Surnadal og Rindal kulturskole / Surnadal (Møre og Romsdal)
 • Time kulturskule / Time (Rogaland)
 • Vindafjord kulturskule / Vindafjord (Rogaland)
 • Kulturskolen i Rennebu / Rennebu (Trøndelag)
 • Sandefjord kulturskole / Sandefjord (Vestfold og Telemark)
 • Sunnfjord kulturskule / Sunnfjord (Vestland)
 • Frogn kulturskole / Frogn (Viken)
 • Hol kulturskole / Hol (Viken)
 • Indre Østfold kulturskole / Indre Østfold (Viken) 

En forutsetning for deltakelse i KulVFL at hele personalet i kulturskolen deltar i utviklingsarbeidet.

Deltakelse i KulVFL er gratis skoleåret 2021–2022.

Mer info om KulVFL på kulturskoleradet.no her