Sunnfjord kommune

Turforslag

Turforslag

Turforslag til fots

Du finn mykje gode turforslag på ut.no

I løpet av dei siste åra har Sogn- og fjordane fått 26 dagsturhytter, og i Sunnfjord kommune ligg 4 av desse:

Dagsturhytta er eit lågterskeltilbod for turgåarar - ein plass for å ete matpakka si, få litt varme i seg og bla i bøker. Kvar hytte har eit nynorsk turbibliotek med mange ulike bøker. Prosjektet er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga / Sparebanken Sogn og Fjordane og kommunane sjølve.

I samband med prosjektet "Over stokk og stein" i Naustdal er det ei rekkje merka turstiar og vegar som vert nytta til turar og rekreasjon. Turskildringar for dei 15 turane i Naustdal finn de her. (PDF, 10 MB)

Toppturar på ski

Sunnfjord strekker seg mellom Jostedalsbreen i aust og havnære toppar i vest. Sunnfjordfjella byr på snørike turar der du får alt frå bratte brearmar til kystutsikt, perfekte kvite sider, dalar og renner frå både avrunda og spisse toppar. I 2017 vart toppturboka i Sunnfjord gitt ut, og der finn du turforslag og mykje god informasjon. 

I tillegg finn ein turforslag og mykje god informasjon på ulike nettsider, som visit sunnfjord og skifantomet

Sykkelturar

Sunnfjord Utvikling har utarbeidd beskriving av 16 sykkelruter i Sunnfjord med bilete, kart, høgdeprofil og beskrivande tekst. Rutene som er plukka ut skal være enkle og lette å sykle slik at alle skal kunne ha glede av dei.

Utfartsparkering

Under finn du oversikt over tilrettelagte parkeringsplassar i startpunkt for turar. Mange av desse har parkeringsavgift eller bomavgift, for å kunne halde vedlike og/eller brøyte parkeringsplassen/vegen.

 

Kartlagte og verdsette friluftslivsområde

fylkesatlas finn du oversikt over kartlagte og verdsette friluftslivsområder. Jølster vart ferdig med kartlegginga i 2018, og resten av Sunnfjord er påbyrja og planlagt ferdig i løpet av 2020.

Føremålet er å sikre kunnskap om kva friluftslivområde som fins i kommunen, og korleis desse vert nytta.

Statleg sikra friluftsområde

Sjølv om allemannsretten sikrar tilgang til ferdsle og opphald i utmark, er det nokon plassar behov for at areal vert sikra til friluftsliv gjennom kjøp eller avtale. Dette gjeld særleg i pressområde og på stader kor det er behov for tilrettelegging for ferdsle og opphald. Statleg sikring gjer til at kommunane kan søkje midlar til tilrettelegging mm i desse områda.

I Sunnfjord kommune er desse friluftslivsområda statleg sikra:

  • Dvergsdalsdalen - parkeringsplass i tilknytning til friluftslivsområde
  • Flugestøylen - delar av støylsområde og eitt tilhøyrande sel
  • Langeland - parkeringsplass i tilknytning til friluftslivsområde
  • Hestad - friluftslivsområde ved Hestadfjorden
  • Sjøsanden - bade- og friluftslivsområde i Naustdal sentrum
  • Russeneset - friluftslivsområde ved Førdefjorden

Kontakt

Solfrid Trå
E-post
Telefon 57 72 61 24