Sunnfjord kommune

Turforslag

Turforslag

Turforslag til fots

Du finn mykje gode turforslag på ut.no

I løpet av dei siste åra har Sogn- og fjordane fått 26 dagsturhytter, og i Sunnfjord kommune ligg 4 av desse:

Dagsturhytta er eit lågterskeltilbod for turgåarar - ein plass for å ete matpakka si, få litt varme i seg og bla i bøker. Kvar hytte har eit nynorsk turbibliotek med mange ulike bøker. Prosjektet er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga / Sparebanken Sogn og Fjordane og kommunane sjølve.

I samband med prosjektet "Over stokk og stein" i Naustdal er det ei rekkje merka turstiar og vegar som vert nytta til turar og rekreasjon. Turskildringar for dei 15 turane finn de her. (PDF, 10 MB)

 

Toppturar på ski

Sunnfjord strekker seg mellom Jostedalsbreen i aust og havnære toppar i vest. Sunnfjordfjella byr på snørike turar der du får alt frå bratte brearmar til kystutsikt, perfekte kvite sider, dalar og renner frå både avrunda og spisse toppar. I 2017 vart toppturboka i Sunnfjord gitt ut, og der finn du turforslag og mykje god informasjon. 

I tillegg finn ein turforslag og mykje god informasjon på ulike nettsider, som visit sunnfjord og skifantomet

Sykkelturar

Sunnfjord Utvikling har utarbeidd beskriving av 16 sykkelruter i Sunnfjord med bilete, kart, høgdeprofil og beskrivande tekst. Rutene som er plukka ut skal være enkle og lette å sykle slik at alle skal kunne ha glede av dei.

Utfartsparkering

Under finn du oversikt over tilrettelagte parkeringsplassar i startpunkt for turar. Mange av desse har parkeringsavgift eller bomavgift, for å kunne halde vedlike og/eller brøyte parkeringsplassen/vegen.

Kartlagte og verdsette friluftslivsområde

fylkesatlas finn du oversikt over kartlagte og verdsette friluftslivsområder. Jølster vart ferdig med kartlegginga i 2018, og resten av Sunnfjord er påbyrja og planlagt ferdig i løpet av 2020.

Føremålet er å sikre kunnskap om kva friluftslivområde som fins i kommunen, og korleis desse vert nytta.

Statleg sikra friluftsområde

Sjølv om allemannsretten sikrar tilgang til ferdsle og opphald i utmark, er det nokon plassar behov for at areal vert sikra til friluftsliv gjennom kjøp eller avtale. Dette gjeld særleg i pressområde og på stader kor det er behov for tilrettelegging for ferdsle og opphald. Statleg sikring gjer til at kommunane kan søkje midlar til tilrettelegging mm i desse områda.

I Sunnfjord kommune er desse friluftslivsområda statleg sikra:

  • Dvergsdalsdalen - parkeringsplass i tilknytning til friluftslivsområde
  • Flugestøylen - delar av støylsområde og eitt tilhøyrande sel
  • Langeland - parkeringsplass i tilknytning til friluftslivsområde
  • Hestad - friluftslivsområde ved Hestadfjorden
  • Sjøsanden - bade- og friluftslivsområde i Naustdal sentrum
  • Russeneset - friluftslivsområde ved Førdefjorden