Sekom

BUA - utstyrssentral i Sunnfjord kommune

BUA - utstyrssentral i Sunnfjord kommune

Over heile landet er det utstyrsordningar der du kan låne gratis utstyr til sport og friluftsliv. Utstyret er i hovudsak kjøpt inn nytt, men noko har vi fått brukt.

Ordinære opningstider frå 3. januar 2022: 

 • Måndag og tysdag 11:30-16:30
 • Torsdag 14:00 -18:00

Mål med utstyrsordningane

 • Å gje fleire moglegheit til å være fysisk aktive og teste fleire ulike aktivitetar, utan å vere avhengig av å kjøpe sjølv.
 • Bidra til betre folkehelse, færre ulikskapar og mindre forbruk. Du kan etter kvart finne utstyrsordninga BUA på Prestebøen 8, ved sidan av Førdehuset. Innan våren vil de kunne låne utstyr gratis via nettsida. Det blir mogleg å få utstyr utkøyrt til bygdene i Sunnfjord kommune.

Les meir om utstyrssentralen BUA

Her kan du låne fritidsutstyr

 •         Prestebøen 8 i Førde, ved sidan av Førdehuset.                                                                                     

Utstyr til utlån:

 • Tursekkar, sitjeunderlag                          
 • Telt, Lavvo
 • Liggerunderlag, lakenposar og Soveposar
 • Fiskestenger
 • Bålpanne, kaffikjel, stormkjøkken
 • Skateboard, hjelm, verne-utstyr
 • Volleyball, fotball, fotballmål, badminton
 • Rattkjelker, rumpeakebrett
 • Felleski, fjellski, slalomski
 • Truger
 • Pulk til barn.
 • Snowboard
 • Hjelm

Det er også mogeleg  å låne/ leige fritidsutstyr hjå 

 • Sogn og fjordane turlag v/kontaktperson Hanne Bruaas 482366115/ sft@dnt.no
 • Indre Sunnfjord turlag v/kontaktperson Kjell Hjelbrekke 90749364
 • Randonee skia til Sogn og Fjordane turlag er hos Midtre Nordfjord Turlag, Vik Turlag og Luster Turlag. Noko kostnad kan påreknast. Ring på førehand.