Sunnfjord idrettsråd

Idrettsråd er et fellesorgan for alle idrettslag i ein kommune. Idrettsrådet er organisert i NIF gjennom idrettskretsen, og rådet skal være et fellesorgan for idrettslagene i kommunen. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal vere ein arena for samarbeid mellom laga, mellom laga og dei kommunale myndigheiter og mellom laga og idrettskretsen.

Nokre av idrettsråda sine oppgåver er å formidle idrettslaga sine anleggsbehov til kommunale myndigheiter, og å fordele tilskot til lokalt. Ein del idrettsråd koordninerer treningstider i kommunale idrettsanlegg.

Her finn du informasjon om Sunnfjord idrettsråd

 

Dokument tilhøyrande driftsåret 2022

Dokument tilhøyrande driftsåret 2021

Dokument tilhøyrande driftsåret 2020

 

Kontaktinformasjon og styremedlemmar

På Norges idrettsforbund sine nettsider ligg det oppdatert informasjon om kontaktpersonar og styremedlemmar i dei ulike idrettsråda, også Sunnfjord idrettsråd.

Kontaktinformasjon og styremedlemmar Sunnfjord idrettsråd