Ergoterapi

Ergoterapeutane har kontor på fire ulike stader i kommunen; Førde, Naustdal, Sande og Skei.

Kven kan få tilbodet?

Menneske i alle aldersgrupper, som i samband med skade, sjukdom, funksjonsvanskar eller andre livsendringar har vanskar med å meistre eigen kvardag.

Korleis får vi tilbodet?

Ved å ta kontakt med tenesta på telefon, eller ved å henvende seg direkte på besøksstad. Vi tek også i mot tilmeldingar frå fastlegar, sjukehus og andre. E-post kan også brukast for å få kontakt, men hugs at det ikkje må sendast sensitiv informasjon på e-post.

Kva tenestetilbod har vi?

Vi tilbyr ulike formar for oppfølging av ergoterapeut, mellom anna: 

 • Treningsgruppe for menneske med handartrose
 • Rehabilitering og anna oppfølging i institusjon
 • Heimerehabilitering
 • Førebyggande heimebesøk
 • Vurdering, tilpassing og oppfølging av hjelpemiddel
 • Bustadrådgjeving
 • Kvardagsmeistring og kvardagsrehabilitering

Kontaktinformasjon: 

Vi held til på fire ulike stader i Sunnfjord kommune, sjå liste over alle ergoterapeutane under. Dersom du treng oppfølging, må du ta kontakt med den arbeidsstaden som er nærast der du bur.

Eining fysio/ergoterapi har følgande hovudnr: 57 72 20 02.

 • Ergoterapi Førde: Besøksadresse: Langebruvegen 34, 6800 Førde; Telefon: 57 72 60 60
 • Ergoterapi Naustdal: Besøksadresse: Naustdal sjukeheim, Ospeteigen 18, 6717 Naustdal; Telefon: 57 81 60 39
 • Ergoterapi Sande: Besøksadresse: Gaular bygde- og sjukeheim, 6973 Sande i Sunnfjord; Telefon: 57 71 82 60
 • Ergoterapi Skei: Besøksadresse: Kommunehuset på Skei, 6843 Skei; Telefon: 57 72 61 96

Ved skriftlege henvendingar: 

 • Postadresse: Sunnfjord kommune v/ eining fysio-og ergoterapi, postboks 338, 6802 Førde
 • Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog
 • E-post: postmottak@sunnfjordkommune.no 

Ergoterapeutar i Sunnfjord kommune

NamnStillingArbeidsstad  Telefon
Marita Brandsøy LystadEiningsleiar 57 02 12 77/ 95 22 34 24
Rita Linn AlværenAssisterande einingsleiar Kontorstad Naustdal57 81 60 39
Mari EvebøErgoterapeut. driftskoordinator Førde Førde57 02 12 72/ 48 16 72 00
Mari Evebø er i fødselspermisjon fram til 14.09.2024, Mathias Kastet Johnsen er vikar for Evebø.
Mathias Kastet JohnsenErgoterapeutFørde48 16 72 00
Marita HafstadErgoterapeutFørde57 61 25 79/ 94 80 62 51
Susanne Nakken OlsenErgoterapeut Sande og Naustdal96 94 50 65
Silje EideErgoterapeutSkei48 86 06 64

 

Kva kostar det?

Det vert ikkje kravd eigenbetaling for ergoterapitenester. 

Kan du klage på tilbodet?

Du kan klage på alle helse- og omsorgstenester. Les meir om korleis du kan klage på helse. og omsorgstenester (legg inn lenke her til ei standardside for klage). 

Ta kontakt med servicetorget om du treng hjelp til å klage. Klage kan du sende til Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde.