Sunnfjord kommune

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeutane har kontor på fire ulike stader i kommunen; Førde, Naustdal, Sande og Skei.

Kven kan få tilbodet?

Menneske i alle aldersgrupper, som i samband med skade, sjukdom, funksjonsvanskar eller andre livsendringar har vanskar med å meistre eigen kvardag.

Korleis får vi tilbodet?

Ved å ta kontakt med tenesta på telefon, eller ved å henvende seg direkte på besøksstad. Vi tek også i mot tilmeldingar frå fastlegar, sjukehus og andre. E-post kan også brukast for å få kontakt, men hugs at det ikkje må sendast sensitiv informasjon på e-post.

Kva tenestetilbod har vi?

Vi tilbyr ulike formar for oppfølging av ergoterapeut, mellom anna: 

 • Treningsgruppe for menneske med handartrose
 • Rehabilitering og anna oppfølging i institusjon
 • Heimerehabilitering
 • Førebyggande heimebesøk
 • Vurdering, tilpassing og oppfølging av hjelpemiddel
 • Bustadrådgjeving
 • Kvardagsmeistring og kvardagsrehabilitering

Kontaktinformasjon: 

Vi held til på fire ulike stader i Sunnfjord kommune, sjå liste over alle ergoterapeutane under. Dersom du treng oppfølging, må du ta kontakt med den arbeidsstaden som er nærast der du bur.

Eining fysio/ergoterapi har følgande hovudnr: 57 72 20 02.

 • Ergoterapi Førde: Besøksadresse: Langebruvegen 34, 6800 Førde; Telefon: 57 72 60 60
 • Ergoterapi Naustdal: Besøksadresse: Naustdal sjukeheim, Ospeteigen 18, 6717 Naustdal; Telefon: 57 81 60 39
 • Ergoterapi Sande: Besøksadresse: Gaular bygde- og sjukeheim, 6973 Sande i Sunnfjord; Telefon: 57 71 82 60
 • Ergoterapi Skei: Besøksadresse: Kommunehuset på Skei, 6843 Skei; Telefon: 57 72 61 96

Ved skriftlege henvendingar: 

 

Ergoterapeutar i Sunnfjord kommune

Namn Stilling Arbeidsstad   Telefon
Marita Brandsøy Lystad Einingsleiar Kontorstad Førde 57 02 12 77/ 952 23 424
Rita Linn Alværen Assisterande einingsleiar  Kontorstad Naustdal 57 81 60 39
Mari Evebø Ergoterapeut. driftskoordinator Førde (permisjon frå 21.01.22- 30.09.22) Førde 57 02 12 72/ 481 67 200
Marita Hafstad Ergoterapeut Førde 57 61 25 79/ 948 06 251
Siv Jørstad Ergoterapeut (vikar for Mari Evebø frå 21.01.22- 30.09.22) Førde

57 72 64 69/ 481 67 200

Susanne Nakken Olsen Ergoterapeut  Sande og Naustdal 969 45 065
Silje Eide Ergoterapeut Skei 488 60 664

 

Kva kostar det?

Det vert ikkje kravd eigenbetaling for ergoterapitenester. 

Kan du klage på tilbodet?

Du kan klage på alle helse- og omsorgstenester. Les meir om korleis du kan klage på helse. og omsorgstenester (legg inn lenke her til ei standardside for klage). 

Ta kontakt med servicetorget om du treng hjelp til å klage. Klage kan du sende til Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde.