Kontakt barnevernstenesta

Barnevernstenesta i Sunnfjord kommune er bemanna måndag til fredag kl. 08.00–15.15.  

Barnevernstenesta i Sunnfjord kommune

Hovudkontoret er i Førde, men vi møter også brukarar og samarbeidspartar i deira nærområde etter behov. 

Slik kontaktar du barnevernstenesta:

  • telefon: 57 72 21 30 kl. 08.00–15.00
  • besøksadresse: Sunnfjord rådhus, Hafstadvegen 42, tredje etasje
  • postadresse: Sunnfjord barnevern, postboks 338, 6802 Førde
  • Treng du å sende personopplysningar, bruk eDialog.

Krisesituasjonar utanom arbeidstid

  • Interkommunel barnevernvakt utanom vanleg arbeidstid: 47 45 72 72 

Vaktordninga er felles for kommunane Sunnfjord, Kinn, Bremanger, Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund.

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise og som ikkje kan vente til neste arbeidsdag. Barnevernvakta vil vere bemanna med tilsette i dei kommunale barneverntenestene som i hovudsak vil gi råd og rettleiing på telefon. Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar. 

Leiar for barneverntenesta i Sunnfjord kommune 

Ove Mjåtveit
Telefon: 57 72 21 30
Mobil: 95 22 34 30
E-post: ove.mjatveit@sunnfjord.kommune.no

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer for barnevern  983803512

Opningstider

Måndag til fredag: 08.00–15.00

Adresse

Besøksadresse:
Hafstadvegen 42, rådhuset
6802 Førde

Postadresse:
Postboks 338
6802 Førde

Kart