Sunnfjord kommune

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar på Viksdalen skule er 
Ingrid Austrheim Bratten
Tlf: 47 48 39 39, e-post: ingrid.austrheim.bratten@sunnfjord.kommune.no
Har kontortid på skulen kvar fredag, kl. 08.30-13.00
For meir informasjon om skulehelsestenesta i Sunnfjord kommune:
Informasjon om skulehelsetenesta

Kontakt

Jorunn Hope
E-post
Telefon 57 71 80 82

Adresse

Besøksadresse:
Vikja
6978 Viksdalen 

Postadresse:
Viksdalen skule
Postboks 338
6802 Førde