Sunnfjord kommune

Portalar Vassenden skule

Portalar Vassenden skule

Portal for pålogging til VISMA og andre plattformer.

Kartleggingsverktøy for å avdekke mobbing og status på læringsmiljø i ein skuleklasse.

Multi sine nettsider for smartøving.

Intranett til Sunnfjord

Digitalt kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Sunnfjord kommune har teke i bruk eDialog, som er ei teneste der ein kan sende alle typar brev - også om brevet inneheld sensitive og teiepliktige opplysingar. Dette er ei teneste der ein loggar inn med bankID.

Timeplan for tilsette.

Lydfiler Stairs 1 - 7

Kartlegging

Her er lenkja til VISMA Flyt Skule. Fråver, karakterar og IUP.

For tilsette. Lønn, informasjon og kompetanse med meir.

For tilsette. Lønn, informasjon og kompetanse med meir. Bruk denne lenkja dersom du er kopla til nett utanfor SYS.

Resultat for Vassenden skule på Helse Førde stafetten.