Sunnfjord kommune

Medverknad - Sunde skule

Medverknad - Sunde skule

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

Om dei formelle samarbeidsorgana

 

Lover og reglar

Kontakt

Sunde skule
E-post
Telefon 57 82 87 30

Adresse

Besøksadresse:
Sunde 14
6819 Førde

Postadresse:
Sunde skule
Postboks 338
6802 Førde