Sunnfjord kommune

SU/SMU

SU/SMU

Samarbeidsutvalet består av representantar frå lærarane, andre tilsette, foreldra, elevane og kommunen (der rektor er ein av representantane) og har uttalerett i alle saker som gjeld skulen.

Skulemiljøutvalet er eit rådgivande organ med uttalerett i alle saker som vedkjem skulemiljøet. I skulemiljøutvalet skal elevane, foreldra, dei tilsette, skuleleiinga og kommunen vere representert. Utvalet skal vere samansett slik at representantane for foreldra og elevane til samen har fleirtal.

Om Samarbeidsutvalet

SU er sett saman slik:

 • Frå kommunen (2), rektor er ein av dei
 • FAU (2), leiar og nestleiar
 • Elevrådet (2) , leiar og nestleiar
 • Undervisningspersonalet (2)
 • Andre tilsette (1)

Oppgåver :

 • Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

Møteplan:

 • Onsdag 24.11.21 kl. 18.00
 • Onsdag 25.05.22 kl. 18.00
 • Onsdag 23.11.22 kl. 18.00
Christian Moltu - leiar FAU 92269691  christian.moltu@helse-forde.no 
Reiel Haugland 41027905 reiel.haugland@gmail.com
Turid Hatlem      91542562 Turid.Irene.Hatlem@sunnfjord.kommune.no
Liv Horvei   Kommunen sin representant
Sveinung Søreide   Kommunen sin representant, vara

Aslak Olai Torsheim

  Leiar elevråd

Viljar Elholm Vegsund

  Nestleiar elevråd
Bernt Norevik   Representant frå dei tilsette
Siri Walle Øen   Representant frå dei tilsette

Om Skulemiljøutvalet

SMU er sett saman slik:

 • Alle medlemar i Samarbeidsutvalet
 • To ekstra representantar frå FAU (to gruppeleiarar - 4 tilsaman frå FAU)


Oppgåver

 • Utvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulemiljøet, jf. kap. 9 a i opplæringsloven.

 

Christian Moltu    92269691  christian.moltu@helse-forde.no
Jenaeth Rosnes    95116262  jeaneth.a.f.rosnes@gmail.com - nestleiar FAU
Turid Hatlem        91542562 Turid.Irene.Hatlem@sunnfjord.kommune.no
Liv Horvei     Kommunen sin representant
Christian Moltu     Leiar nærmiljøgruppa
Torje Hirth     Leiar heim/skule gruppa
Hjørdis Vik     Leiar lese- og skrivegruppa

Gabriel Stavland

    Leiar elevråd

Karoline Evebø Grov

    Nestleiar elevråd
Siri Walle Øen     Tilsettrepresentant
Bernt Norevik     Tilsettrepresentant
Marianne Einevoll     Tilsettrepresentant