Sunnfjord kommune

Klassekontakar

Klassekontakar

Klassekontakten sine oppgåver

 • Planlegge foreldremøta saman med kontaktlæraren
 • Vurdere kva foreldrene kan gjere for å utvikle eit godt miljø i gruppa. Trekkje elevane mest mogeleg med i kontakten mellom heim og skule.
 • Ta i vare elever og foreldre sine interesser når det oppstår saker som gjeld heile gruppa, t.d. spørsmål om overføring av barn til annan skule, skyss- og trafikkforhold osb.
 • Ha god kontakt med alle foreldra i gruppa og formidle deira idear og synspunkt til de rette instanser.
 • Legge fram saker som FAU vil høyre foreldrena si mening om – skriftleg eller munnleg – på foreldremøte.
 • Sørge for at nye foreldrekontaktar blir valde og at desse blir informert om sine oppgåver. 

Val av klassekontakt

 • Foreldremøtet i kvar klasse vel ein klassekontakt med vara
 • Klassekontakt og vara blir valt slik:
  • Haust 1. klasse, periode 1. og 2. klasse
  • Vår 2. klasse, periode 3. og 4. klasse
  • Vår 4. klasse, periode 5. og 6. klasse
  • Vår 6. klasse, periode 7. klasse

Klassekontaktar 2021-22

KLASSE KLASSEKONTAKT Adresse Tlf E-postadresse
1A Gunnlaug Nes-Berg Storetungrova 22 91171380 glaugnes@online.no
Vara Trine Mundal Rød Slåttegeila 15 97005747 trine_roed@hotmail.com
1B Miriam Rosøy Wathne Kvietunet 31 47276483 miriamrw@yahoo.no
Vara Reidun Hammerseth Bakketunet 23 90963249 reidun_ham@hotmail.com
1C Anita Krakhellen Bøbakkane 24 97188839 anita.krakhellen@vlfk.no
Vara Trine Evebø Bøbakkane 4 95133337 trieve81@hotmail.com
2A Renate Ueland Tiriltunet 3 94373197 renate.ueland@gmail.com
Vara Jan Petter Myklebust Råkane 39 97081983 jpm@frydenbo.no
2B Anne-Grete Reikvam Gamle Vievegen 9B 99270271 anneg.reikvam@gmail.com
Vara Caroline Helle Farsundvegen 5 95857873 carolhel@outlook.com
3A Linda Helen Nyrud Angedal Brunevegen 41 97535101 nyruda@hotmail.com
Vara Anette Mulen Instebø Angedalsvegen 583 95082649 mulisis_87@hotmail.com
3B Marte Vestre Viebakkane 25 97782589 marte_vestre@hotmail.com
Vara Lea Larsen Tefrevegen 7 95080295 lealarsen@gmail.com
3C Agnete Fløtre Bøyum Grovefossen 10 C 90522517 agnetefb@msn.com
Vara Anders Alvaro Gjengedal Nydal Bakketunet 1 95363348 andersalvaronydal@gmail.com
4A Marianne Schiefloe Myklebust Moldtaksvegen 5 98664325 mschiefloe@gmail.com
Vara Rakel Boge Tiriltunet 13 48090144 rakelboge@gmail.com
4B Ina Ørjansen Slåttebøen 4 47397294 ina_oerjansen@hotmail.com
Vara Monica Staberg Sunde Rennebakkane 6 95949287 mstaberg@hotmail.com
5A Kathrine Grytten Skora 19 B 97505663 kathrine.grytten@sunnfjord.kommune.no
Vara Stian Henden-Pedersen  Skyttarkvia 38 90150510 myname_stian@hotmail.com
5B Siv Solheim Inderøy Bregnetunet 10 91643618 sivsi@outlook.com
Vara Hans Kristian Dyrli IBingsa 14 91854586 hkdyrli@hotmail.com
5C Bjarte Urnes Bakketunet 21 99284353 bjaru@online.no
Vara Britt-Jeanette Ommedal Haram Vievegen 369 99533933 britt_jeanette@hotmail.com
6A Heven Ali Blåklokketunet 2 41166372 hevenali1982@gmail.com
Vara Liv Jorunn Seljevoll    Tiriltunet 11 45806317 livjorunnseljevoll@gmail.com
6B May Helen Vik Viebakkane 31 90649003 mayhv77@gmail.com
Vara Henriette Lervåg Slåttebøen 8   henriettelervaag@gmail.com
6C Trude Tenold Slåttereina 19 48191440 trude.tenold@gmail.com
Vara Eli Mari Bakke Skyttarkvia 9 91318863 elmariba@hotmail.com
7A Monika Staberg Sunde Rennebakkane 6    95949287 mstaberg@hotmail.com
Vara Kerima Alette Førde Skora 9 A 47641431 forde@live.no
7B Marit Anne Smørdal Slåttegeila 6 95974949 maritanne@hotmail.com
Vara Linda Marie Vøllestad Westbye Bøbakkane 16  97672504  linda@westbye.net 
Vara Maria Naustdal Bergsholm Slåttebøen 22 92294158 maria.bergsholm@gmail.com