Klassekontakar

Klassekontakten sine oppgåver

 • Planlegge foreldremøta saman med kontaktlæraren
 • Vurdere kva foreldrene kan gjere for å utvikle eit godt miljø i gruppa. Trekkje elevane mest mogeleg med i kontakten mellom heim og skule.
 • Ta i vare elever og foreldre sine interesser når det oppstår saker som gjeld heile gruppa, t.d. spørsmål om overføring av barn til annan skule, skyss- og trafikkforhold osb.
 • Ha god kontakt med alle foreldra i gruppa og formidle deira idear og synspunkt til de rette instanser.
 • Legge fram saker som FAU vil høyre foreldrena si mening om – skriftleg eller munnleg – på foreldremøte.
 • Sørge for at nye foreldrekontaktar blir valde og at desse blir informert om sine oppgåver. 

Val av klassekontakt

 • Foreldremøtet i kvar klasse vel ein klassekontakt med vara
 • Klassekontakt og vara blir valt slik:
  • Haust 1. klasse, periode 1. og 2. klasse
  • Vår 2. klasse, periode 3. og 4. klasse
  • Vår 4. klasse, periode 5. og 6. klasse
  • Vår 6. klasse, periode 7. klasse

Klassekontaktar 2021-22

KLASSE KLASSEKONTAKT Adresse Tlf E-postadresse
1A Karen S. I Lida Skyttarkvia 34   kilida87@gmail.com
Vara Renate Olsen Grovefossen 34 91716034  
1B Iris Egge Kalland Slåttegeila 13   irisis92@hotmail.com
Vara Birgitte Kalland Eplehagen 8 95769023 birgitte_ka@hotmail.com
1C Linn Yvonne Brandsøy Austrheim Råkane 17 97156892 linn.austrheim@hotmail.com
Vara Bettina Lønne Varden Leirstad 19 41456787 bettina.varden@hotmail.no
2A Gunnlaug Nes-Berg Storetungrova 22 91171380 glaugnes@online.no
Vara Trine Mundal Rød Slåttegeila 15 97005747 trine_roed@hotmail.com
2B Miriam Rosøy Wathne Kvietunet 31 47276483 miriamrw@yahoo.no
Vara Reidun Hammerseth Bakketunet 23 90963249 reidun_ham@hotmail.com
2C Anita Krakhellen Bøbakkane 24 97188839 anita.krakhellen@vlfk.no
Vara Trine Evebø Bøbakkane 4 95133337 trieve81@hotmail.com
3A Astrid Marie Vie Vievegen 126 99725143 astridvie@me.com
Vara Synnøve Frøysland Angedalsvegen 675 48145717 skf189@hotmail.com
3B Carina Kristensen Skyttarkvia 1 95220395 carina_thk@hotmail.com
Vara Malene Henden-Pedersen Skyttarkvia 38 94822174 malene.henden-pedersen@sunnfjord.kommune.no
4A Linda Helen Nyrud Angedal Brunevegen 41 97535101 nyruda@hotmail.com
Vara Anette Mulen Instebø Angedalsvegen 583 95082649 mulisis_87@hotmail.com
4B Marte Vestre Viebakkane 25 97782589 marte_vestre@hotmail.com
Vara Lea Larsen Tefrevegen 7 95080295 lealarsen@gmail.com
4C Ragnhild Hatleset Moldtaksvegen 2 95261342 ragnhildhatl@gmail.com
Vara Anders Alvaro Gjengedal Nydal Bakketunet 1 95363348 andersalvaronydal@gmail.com
5A Marianne Schiefloe Myklebust Moldtaksvegen 5 98664325 mschiefloe@gmail.com
Vara Rakel Boge Tiriltunet 13 48090144 rakelboge@gmail.com
5B Rune Kirkebø Runnen 11 95249405 rkirkebo@hotmail.com
Vara Ina Myklebust Ørjansen Slåttebøen 4 47397294 ina_oerjansen@hotmail.com
6A Kathrine Grytten Skora 19 B 97505663 kathrine.grytten@sunnfjord.kommune.no
Vara Stian Henden-Pedersen  Skyttarkvia 38 90150510 myname_stian@hotmail.com
6B Siv Solheim Inderøy Bregnetunet 10 91643618 sivsi@outlook.com
Vara Hans Kristian Dyrli Bingsa 14 91854586 hkdyrli@hotmail.com
6C Bjarte Urnes Bakketunet 21 99284353 bjaru@online.no
Vara Britt-Jeanette Ommedal Haram Vievegen 369 99533933 britt_jeanette@hotmail.com
7A Charlotte Lambrechts Lekva Angedalsvegen 784 95239391 charlotte.lekva@hotmail.com
Vara June Tjønneland    Brunevegen 84 90129677 janken8@hotmail.com
7B Lars Petter Degnepoll Starevegen 8 95994609 lars.degnepoll@enivest.net
Vara Runar Hageland Tångane 5 95241084 runar.hageland@gmail.com
7C Ronny Varøystrand Kvamane 8 45185193 varoystrand@hotmail.com
Vara Arve Snilstveit Moldtaksvegen 2 97518468 arve@arves.com