Sunnfjord kommune

Elevråd

Elevråd

Opplæringslova seier: 


§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Elevrådsrepresentantar

2a Sigrid Botnen
2b Maia Hågøy Fossen
2c Leopold Höllige
3a Ellinor Grace Løtuft
3b Oleander Vie Hansen Lekva
3c Isabell Indrebø
4a Marcus Hoff
4b Magnus Bjørnsen Steimler
4c Tuva Bjørseth-Hirth
5a Leah Lervåg Kjerstad
5b Olai Solheim-Korsvoll 
6a Abdurrahman Saydulaev
6b Vilja Hustadnes-Øyen
7a Karoline Evebø Grov
7b Gabriel Stavland
7c Madelen Hellevang Grande