Sunnfjord kommune

Elevråd

Elevråd

Opplæringslova seier: 


§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Elevrådsrepresentantar

2a Mac Solomon Pemberleavey
2b Kaia Eikenes
3a Mathilde Bergsholm Kvammen
3b Astrid Sellevold Schei
3c Pelle Gjelsvik Tollefsen
4a Mats Bolseth Åmot
4b Lena Ørjansen Lervåg
5b Sirin Ghassan Alsarahin
5c Ingrid Leknes Årdal
6a Nikolai Aleksander Vie Hansen Lekva
6b Sara Josefine Rotnes
6c Styrk Elholm Vegsund - Nestleiar

7a Duaa Ahmed Adam Mahmoud
7b Aslak Olai Torsheim - Leiar