Elevråd

Opplæringslova seier: 


§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Elevrådsrepresentantar

2A - Ida Nes Nyhammer
2B - Lotte Ekroll Haugen
2C - Mari Evebø Grov
3A - Oskar Bruland
3B - Ulrik Hjellbakk Tysse
4A - Alva Rosvoll Langset
4B - Gard Nikolai Botnen
4C - Helena Krogh Frimanslund
5A - Eva Lovincic
5B - William Boge
6A - Ingeborg Grytten Tjugum
6B - Olve Inderøy Gulhaugen
6C - Emma Thune-Myklebust
7A - Nikolina Lekva Tjønneland
7B - August Furnes Degnepoll
7C - Sverre Solvåg Varøystrand

  

 

Elevrådt på Slåtten skule - Klikk for stort bilete Norsk skolefoto Ariel & Foto Norden