17. mai-komité

På Slåtten skule er det klassekontaktane og FAU-medlemmane frå 5. klasse som utgjer 17. mai komitéen. Alle foreldra i 5. klasse får ansvar i ein underkomité. Dette er vanlegvis tre slike underkomitéar: mat, program/pynting og leik/lotteri. Foreldra i 6. og 7. klasse har ansvar for å bake kake.

Programmet for dagen startar litt etter at programmet i etterkant av 17. mai-toget er avslutta. Det er vanleg med sal av mat, leikar/konkuransar og litt program.

Referat frå møte i 17. mai-komitéen, brev til foreldre, evalueringar, handlelister m.m. har vi lagra slik at neste komité kan sjå kva som er gjort tidlegare år. Kontakt skulen for å få tilgang til desse dokumenta