Sunnfjord kommune

SFO

SFO

Om SFO på Skei skule 

SFO er ein del av den samla verksemda til skulen. Vi jobbar for heilskap og samanheng mellom skule og fritidsdel. SFO skal gje borna eit variert fritidstilbod. Vi vekslar mellom frie og styrte aktivitetar inne og ute. SFO skal gje borna omsorg, tilsyn og tryggleik.

Hugs gode, vasstette og varme kle til ungane, vi er mykje ute i all slags vêr.

Kontaktinformasjon SFO Skei skule

  • Telefon: 404 46 030

Tilsette ved SFO

Opningstider SFO

Opningstidene skuleåret 20/21 avhenger av kor mange som har meld seg på SFO, og kva føringar vi får frå Sunnfjord kommune. SFO kjem til å halde ope til 16.30 frå og med 24. august. Det kan igjen verte kortare opningstider dersom smittesituasjonen endrar seg.

  • Måndag–fredag: 08.00–09.00 og 14.30–16.30
  • I tillegg ope måndagar: 12.00–14.30
  • I tillegg ope onsdagar: 12.45–14.30

Påmelding til SFO

Du kan søkje om SFO-plass gjennom Visma Flyt Skule:

Søk om SFO-plass i Sunnfjord kommune

Dersom du seinare ønsker å endre tilbodet gjer du dette frå same innloggingsplassen.

Påmeldingsfrist

  • 1. april for nye søkarar, men det er mogleg å søke heile året. 

Påmelding til SFO i feriar

Barn som skal vere på SFO i feriar gjennom skuleåret (haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) må søkje om dette i forkant av kvar ferie dersom de ikkje har full SFO-plass. Skulen sender ut informasjon om påmelding i forkant av feriane.

For sommarferien er det eiga påmelding som vert sendt ut av skulen. Dette er eit tilbod til alle, uavhengig av om ein har SFO-plass. Sommar-SFO har ope to veker etter skuleslutt, og to veker før skulestart, og er samordna på Vassenden. Elevar som skal til i 1. klasse har ikkje høve til å nytte sommar-SFO før dei startar på skulen.

Oppseiing av SFO-tilbod

Oppseiingsfristen er ein månad. Du må logge deg inn på Visma Flyt Skule for å seie opp plassen. Seier du opp før den 1. eller 15. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. eller 15. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 31. mars

Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.

Kontakt

SFO Skei skule
E-post
Mobil 404 46 030

Opningstider

Måndag: 08.00–09.00 og 12.00–16.30

Onsdag: 08.00–09.00 og 12.45–16.30

Tysdag, torsdag, fredag: 08.00–09.00 og 14.30–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Jølstravegen 3310
6843 Skei

Postadresse:
Skei skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart