Sunnfjord kommune

SFO

SFO

Om SFO på Skei skule 

SFO er ein del av den samla verksemda til skulen. Vi jobbar for heilskap og samanheng mellom skule og fritidsdel. SFO skal gje borna eit variert fritidstilbod. Vi vekslar mellom frie og styrte aktivitetar inne og ute. SFO skal gje borna omsorg, tilsyn og tryggleik.

Hugs gode, vasstette og varme kle til ungane, vi er mykje ute i all slags vêr.

Kontaktinformasjon SFO Skei skule

  • Telefon: 404 46 030

Tilsette ved SFO 

Opningstider SFO

  • Måndag–fredag: 07.00–08.50 og 14.30–16.30
  • I tillegg ope onsdagar: 12.45–16.30

Påmelding til SFO

Først må du fylle ut påmeldingsskjemaet til skulen: (her må de laste opp filene og legge inn lenkene når skjema er klart). Dette skjemaet returnerer du til skulen.

I tillegg må du legge inn søknad i kommunen sitt skuleadministrative system 

Søk om SFO-plass i Sunnfjord kommune

Dersom du seinare ønsker å endre tilbodet gjer du dette frå same innloggingsplassen.

Påmeldingsfrist

  • 1. april for nye søkarar, men det er mogleg å søke heile året. 

Påmelding til SFO i feriar

Barn som skal vere på SFO i feriar (haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) må melde seg på. I forkant av feriane blir det lagt ut påmeldingsskjemaet som du finn her (nye lenker inn). 

Oppseiing av SFO-tilbod

Oppseiingsfristen er ein månad. Du må logge deg inn via Visma Flyt Skule for å seie opp plassen. Seier du opp før den 1. eller 15. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. eller 15. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 31. mars

Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.

Kontakt

SFO Skei skule
E-post
Mobil 404 46 030

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Jølstravegen 3310
6843 Skei

Postadresse:
Skei skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart