Sunnfjord kommune

Medverknad

Medverknad

Godt samarbeid mellom skule og heim er viktig. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. Her finn du informasjon om dei formelle samarbeidsorgana: elevrådet, foreldreutvalet, samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet.

Elevrådet

Vi oppdaterer elevrådsstyret når dei nye medlemene for skuleåret 22/23 er valde. 

 

Kontaktperson for elevrådet

Gro M. Sårheim Dvergsdal
Telefon: 57 72 64 44
E-post: gro-merete.sarheim.dvergsdal@sunnfjord.kommune.no

Møtereferat frå elevrådet på Skei skule

 

Foreldreutvalet, samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet

Vi oppdaterer styra når dei nye medlemene for skuleåret 22/23 er valde. 

 

Møtereferat frå foreldreutvalet (FAU)

 

Møtereferat frå skulemiljøutvalet (SMU)

Sunnfjord kommunale foreldreutval (KFU)

 

Møtereferat frå Sunnfjord KFU finn du her

 

Informasjon om dei formelle samarbeidsorgana

Plan for brukarmedverknad i Sunnfjord kommune

Lover og reglar

Kontakt

Skei skule
E-post
Telefon 57 72 64 40

Adresse

Besøksadresse:
Jølstravegen 3310
6843 Skei

Postadresse:
Skei skule
Postboks 338
6802 Førde