Medverknad - Skei skule

Godt samarbeid mellom skule og heim er viktig. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. Her finn du informasjon om dei formelle samarbeidsorgana: elevrådet, foreldreutvalet, samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet.

Elevrådet

 

Kontaktperson for elevrådet

Gro M. Sårheim Dvergsdal
Telefon: 57 72 64 44
E-post: gro-merete.sarheim.dvergsdal@sunnfjord.kommune.no

 

Møtereferat frå elevrådet på Skei skule

 

Foreldreutvalet, samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet

 

Møtereferat frå foreldreutvalet (FAU)

Møtereferat frå skulemiljøutvalet (SMU)

 

Sunnfjord kommunale foreldreutval (KFU)

 

Møtereferat frå Sunnfjord KFU finn du her

Informasjon om dei formelle samarbeidsorgana

Plan for brukarmedverknad i Sunnfjord kommune

Lover og reglar

Kontakt

Skei skule
E-post
Telefon 57 72 64 40

Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog

Adresse

Besøksadresse:
Jølstravegen 3310
6843 Skei

Postadresse:
Skei skule
Postboks 338
6802 Førde