Sunnfjord kommune

Medverknad

Medverknad

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. Her finn du informasjon om elevrådet, foreldreutvalet, samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet.

 

Elevrådet

Medlemer i elevrådet

Møtereferat frå elevrådet

Kontaktperson for elevrådet

Gro M. Sårheim Dvergsdal, telefon 57 72 64 44, e-post: gro.m.sarheim.dvergsdal@sunnfjord.kommune.no

 

Foreldreutvalet, samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet

 

Møtereferat frå FAU, SU og SMU

 

Om dei formelle samarbeidsorgana

Medverknad i skulen

 

Plan for brukarmedverknad i Sunnfjord kommune

 

Lover og reglar

Kontakt

Skei skule
E-post
Telefon 57 72 64 40

Adresse

Besøksadresse:
Jølstravegen 3310
6843 Skei

Postadresse:
Skei skule
Postboks 338
6802 Førde