Sunnfjord kommune

Nytt frå Sande skule

Informasjon

Kontaktlærarar skuleåret 20-21

 

1A          Norun Bell Folland

1B          Camilla Stenseth

2A          Janne Dimmen Jakobsen

2B          Gro Anita Kristensen

3A          Sandra Loftheim

3B          Hilde Anita Larsen

4A          Vibeke Madsgård Kårstad

4B          Kari Lunde Horsevik

5             Dina Follevåg

6             Lene Berg Johnsen

7             Ørjan Grepstad og Marthe Aarbergsbotten

8A          Arne Børre Teigen

8B          Eirin Søgnen Haugsbø

9A          Terese Berge Myklebust

9B          Hilde Marie Solheim

10A        Aud-Irene Sande Søgnen

10B        Lars Eirik Berge

 

KORONA

Informasjon kring skuleopinga for femte til tiande trinn

Informasjon frå kommunalsjef 2 (PDF, 311 kB)

Informasjon frå rektor (DOCX, 58 kB)

 

Lenkjer frå Udir

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/