Sunnfjord kommune

Nytt frå Sande skule

Visma Flyt skule vert tilgjengeleg i januar 2020

Visma Flyt skule er under omlegging til ny kommune, og vert tilgjengeleg for tilsette, elevar og føresette på nyåret