Sunnfjord kommune

Medverknad Sande skule

Medverknad Sande skule

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

Elevrådet 

  • Elevrådsformann er Selma Vassdal
  • Kontaktlærar for elevrådet er Aud Irene Sande Søgnen

Foreldreutval (FAU)

Styret i FAU

 

Samarbeidsutval (SU)

  • FAU-leiar Trude Folkestad Hansen
  • FAU-representant Line Senneset Råheim
  • Rektor Rune Kvammen
  • Verneombod ved Sande skule, Kari Lunde Horsevik

 

Om dei formelle samarbeidsorgana

 

Lover og reglar

Kontakt

Rune Kvammen
E-post
Telefon 57 71 85 31
Mobil 959 93 920

Adresse

Besøksadresse:
Selstadvegen 1
6973 Sande i Sunnfjord

Postadresse:
Sande skule
Postboks 338
6802 Førde