Sunnfjord kommune

Om Naustdal skule

Om Naustdal skule

Naustdal skule

Naustdal skule (NBU) har om lag 360 elevar frå 1.- 10. trinn, 63 elevar ved SFO og kring 55 tilsette. Skulen har nye, flotte lokale med attraktive uteområde i tilknyting til hall og idrettsanlegg, sentrumsfunksjonar og fjord og fjell. I tillegg er folkebiblioteket lokalisert i skulebygget, og dette er ein viktig ressurs for skulen.

Klikk for stort bileteSatsingsområde

Skulen driv aktivt med pedagogisk utviklingsarbeid, og vi har særleg fokus på vurdering for læring og inkluderande skulemiljø.

Våre kjerneverdiar er: God læring og glede, tryggleik, trivsel og venskap. 

.... Skuledagen vert organisert ulikt på trinna. Læring gjennom fysisk aktivitet (ASK - Active Smart Kids) og klasse- og elevrådsarbeid står på timeplanen frå 3. trinn. 
 

Kontakt

Naustdal skule
E-post
Telefon 57 81 63 00

Fråværstelefon:

459 74 662

SFO:

907 20 703

 

Adresse

Besøksadresse:
Berrvellene 16
6817 Naustdal

Postadresse:
Naustdal skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart