Sunnfjord kommune

Nytt frå Naustdal skule

Fredag, 15. mai, arrangerte skulen ei markering for elevane som var til stades fysisk. Ein feira at alle elevane denne veka var attende på skulen, og nasjonaldagen på søndag.

Torsdag 7. mai vart det klart at skulane igjen skulle ta i mot elevar på alle steg. Me gler oss til å sjå alle elevane att og er no godt i gong med arbeidet med å organisere skulen i tråd med rettleiar om smittevern. 

Opningstider i SFO frå måndag 27.4.20

Den 27.4.20 opnar skulane/SFO, etter å ha vore stengd sidan 12. mars.
skulane startar til vanleg tid og SFO har ordinære opningstider.

For å sikre at opninga er trygg og forsvarleg er det utvikla ein rettleiar for smittevern i skule og SFO. Vi har konkretisert tiltaka og legg vekt på å redusere kontakt, gode rutinar for reinhald og god hygiene.

Det har vore litt av ei veke på Naustdal skule. Elevar i fantasifull utkledning, fruktfat, spinningøkt, seksualundervisning med medisinstudentar, sterke foredrag og besøk av politiet er berre noko av det elevane har vore med på denne veka. 

 Elevar frå 10.steget var først ut i klassequizen til NRK.