Sunnfjord kommune

Medverknad Holsen skule

Medverknad Holsen skule

Medverknad - elevar og foreldre

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

Medlemmar i elevrådet på Holsen skule

 • Steinar Johan, leiar
 • Sara Elise, sekretær
 • Leon , medlem
 • Aksel, medlem
 • Julie, medlem
 • Filip, medlem

Medlemar i FAU på Holsen skule

 • Trine Renate Vallestad, leiar
 • Svein Tore Helgås, kasserar
 • Grete Holsen Foss
 • Ørjan Klakegg, nestleiar
 • Rolf Gunnar Holsen
 • Karoline Orheim
 • Ingly Johanne Sunde

Medlemar i samarbeidsutvalet på Holsen skule

 • Trine Renate Vallestad, leiar, forledrerepresentant
 • Ørjan Klakegg, foreldrerepresentant
 • Sara Elise, elevrepresentant
 • Steinar Johan, elevrepresentant
 • Heidi Aasebø, undervisningspersonalet
 • Caroline Holme, undervisningspersonalet
 • Inger Unni Juklestad-Holsen, andre tilsette
 • Ane Østby Birkeland, kommunen - politisk vald
 • Synneve Bruheim Reiakvam, kommunen – rektor

Samarbeidsutvalet fungerer og som Skulemiljøutval. Utvalet skal til ei kvar tid setjast saman etter §11 i grunnskulelova etter kva saker som vert behandla.

Når SU fungerer som skulemiljøutval skal det kallast inn ekstra foreldre og/eller elevar slik at desse er i fleirtal.

Om dei formelle samarbeidsorgana

 

Lover og reglar