Medverknad frå elevar og foreldre

Samarbeid er ein av kjerneverdiane til Halbrend skule. Vi ønskjer ein tett og god dialog mellom heim og skule. Det er derfor viktig for oss at dei ulike råd og utval for skulen har jamnleg møte. 

Elevrådet på Halbrend skule

  • Leiar i elevrådet: Elias Risøy

Medlemar i Foreldreutvalet (FAU) på Halbrend skule

  • Leiar i FAU: Ingeborg Johanna Sunde

Møtereferat frå Foreldreutvalet (FAU)

Møtereferat frå Samarbeidsutvalet (SU)

Sunnfjord Kommunale Foreldreutval (KFU)

Møtereferat frå KFU

Referat frå møte i Sunnfjord KFU 15.01 2020 (PDF, 395 kB)

Møtereferat frå FAU og Elevrådet, for tidlegare skuleår 

Om dei formelle samarbeidsorgana

Lover og regler

Kontakt

Halbrend skule
E-post
Telefon 57 82 87 40

Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog

Adresse

Besøksadresse:
Liavegen 35
6814 Førde

Postadresse:
Halbrend skule
Postboks 338
6802 Førde