Sunnfjord kommune

Medverknad frå elevar og foreldre

Medverknad frå elevar og foreldre

Samarbeid er ein av kjerneverdiane til Halbrend skule. Vi ønskjer ein tett og god dialog mellom heim og skule. Det er derfor viktig for oss at dei ulike rådsorgana for skulen har jamnleg møte. 

Sjå her for referat frå tidlegare skuleår

Elevrådet på Halbrend skule

  • Leiar i elevrådet: Elias Risøy
     

Medlemar i Foreldreutvalet (FAU) på Halbrend skule

  • Leiar i FAU: Ingeborg Johanna Sunde
     

Møtereferat

Møtereferat frå Samarbeidsutvalet (SU)

Sunnfjord Kommunale Foreldreutval

Møtereferat

 

Om dei formelle samarbeidsorgana

Lover og regler

Kontakt

Halbrend skule
E-post
Telefon +47 57 82 87 40

Adresse

Besøksadresse:
Liavegen 35
6814 Førde

Postadresse:
Halbrend skule
Postboks 338
6802 Førde