Sunnfjord kommune

Medverknad frå elevar og foreldre

Medverknad frå elevar og foreldre

Samarbeid er ein av kjerneverdiane til Halbrend skule. Vi ønskjer ein tett og god dialog mellom heim og skule. Det er derfor viktig for oss at dei ulike rådsorgana som skulen har jamnleg møte. 

Leiar i FAU er Pål André Hegland

Sjå her for referat frå tidlegare skuleår

Elevrådet på Halbrend skule

  • Leiar i elevrådet: Ella Sofie Grønsberg Aase
  • Nestleiar: Elias Ravndal

Møtereferat frå møte i elevrådet:

 

Medlemar i FAU på Halbrend skule

  • Leiar i FAU: Ingeborg Johanna Sunde

Møtereferat frå møte i FAU:

Sunnfjord Kommunale Foreldreutval

Møtereferat

Om dei formelle samarbeidsorgana

Lover og regler

Kontakt

Halbrend skule
E-post
Telefon 57 82 87 40

Fråværstelefon
477 10 082
 

Adresse

Besøksadresse:
Liavegen 35
6814 Førde

Postadresse:
Halbrend skule
Postboks 338
6802 Førde