Om Førde ungdomsskule

Førde ungdomsskule ligg vakkert til nær sentrum, og er næraste nabo til kulturhuset Førdehuset.

Einaste reine ungdomsskulen i byen

Førde ungdomsskule er ein fire-parallellars ungdomsskule med ca. 300 elevar. Elevane kjem frå to barneskular og blir plassert i heilt nye klassar.

"Læring i tryggleik og trivsel" er skulen sin visjon. Med det ynskjer vi å få fram at gode læringsprosessar er avhengig av at elevane kjenner seg trygge i skulemiljøet og at dei trivst på skulen.

Niårig ungdomsskule kom i gang i Førde i 1971. Då obligatorisk ungdomsskule skulle innførast på 1960-talet, gjorde skuledirektøren i Sogn og Fjordane, Halgeir Furnes, framlegg om ei rad sentralskular som skulle dekkje fleire kommunar. Ungdomsskulen i Førde vart bygd like ved Førde barneskule på Skei i 1971.
Førde ungdomskule (FUSK) vart påbygd 1989.  Skulen tek imot elevar frå Førde barneskule og Slåtten skule.

Kontakt

Førde ungdomsskule
E-post
Telefon 57 72 19 70

Om du skal sende personopplysningar elektronisk bruk eDialog

Adresse

Besøksadresse:
Kyrkjevegen 30 A
6800 Førde

Postadresse:
Førde ungdomsskule
Postboks 338
6802 Førde

Kart