Sunnfjord kommune

Medverknad - elevar og foreldre

Medverknad - elevar og foreldre

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

FAU Flatene skule

 • Leiar:
 • Nestleiar
 • Representantar skuleåret 19/20

Møtereferat FAU

 • Møtereferat .... 2020 FAU Flatene skule 
 • Møtereferat ...... 2020 FAU Flatene skule 

 

Elevrådet på Flatene skule

 • Leiar
 • Nestleiar
 • Representantar skuleåret 19/20

Møtereferat elevråd

 • Møtereferat ......elevråd Flatene skule 
 • Møtereferat ............ elevråd Flatene skule

 

Samarbeidsutvalet Flatene skule

 • Leiar 
 • NN
 • NN

Møtereferat Samarbeidsutvalet

 • Møtereferat 12. februar 2020 samarbeidsutval Flatene skule 
 • Møtereferat 2. april 2020 samarbeidsutval Flatene skule

 

Om dei formelle samarbeidsorgana

Medverknad i skulen

 

Lover og reglar

Kontakt

Per Inge Seime
E-post
Telefon 57 72 08 21
Mobil 414 02 772

Adresse

Besøksadresse:
Flatene 50
6814 Førde

Postadresse:
Flatene skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart