Medverknad - elevar og foreldre

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

FAU Flatene skule 2022 - 2023

  • Leiar: John Carlo Helset
  • Nestleiar: Randi Solheimsnes
  • Sekretær: Kristine Nordstrand

Møtereferat FAU

Elevrådet på Flatene skule

  • Leiar
  • Nestleiar

Samarbeidsutvalet Flatene skule

  • Leiar

Om dei formelle samarbeidsorgana

 

Lover og reglar

Adresse

Besøksadresse:
Flatene 50
6814 Førde

Postadresse:
Flatene skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart