Sunnfjord kommune

Medverknad - elevar og foreldre

Medverknad - elevar og foreldre

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

FAU Flatene skule 20/21

 • Leiar: Geir Are Strøm Nes
 • Nestleiar: Ørjan Stubhaug

 

Møtereferat FAU

 

Elevrådet på Flatene skule

 • Leiar
 • Nestleiar
 •  

Møtereferat elevråd

 • Møtereferat ......elevråd Flatene skule 
 •  

Samarbeidsutvalet Flatene skule

 • Leiar
 • NN
 • NN

Møtereferat Samarbeidsutvalet

 • Møtereferat 12. februar 2020 samarbeidsutval Flatene skule 
 • Møtereferat 2. april 2020 samarbeidsutval Flatene skule

 

Om dei formelle samarbeidsorgana

 

Lover og reglar

Adresse

Besøksadresse:
Flatene 50
6814 Førde

Postadresse:
Flatene skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart