Sunnfjord kommune

Nytt frå Bygstad skule

All innkøyring av anleggstrafikk vil skje ved den nye innkøyringa som ligg like ved der Olaf Birkeland køyrer inn til sitt hus. Under bygginga er det lova entreprenøren at det ikkje er lov å sette av ungar her, då det vert mykje anleggstrafikk. Håper alle respekterer det. Det kjem opp byggegjerde rundt tomta. 

Her er kva de må gjere for å komme inn på Teams. 

https://www.office.com/ 

Klikk på ‘logg av’ og skriv så inn brukarnamnet til eleven din.

Det er;

*tre første bokstavar i fornamn,

*tre første bokstavar i etternamn

*to siste siffer i fødselsår

*@sunnfjordskulen.no

Døme:

Elev som heiter Anne Blomst fødd i 2010, vert ‘annblo10@sunnfjordskulen.no’

Dersom de ikkje får dette til heime, send melding via Visma til kontaktlærar. 

E-postadressar finn de på heimesida vår

Vi prøver å lære elevane dette på skulen, men tek tid. Det vert lagt ut lekseplanar på Teams.