Sunnfjord kommune

Nytt frå Bygstad skule

Her er kva de må gjere for å komme inn på Teams. 

https://www.office.com/ 

Klikk på ‘logg av’ og skriv så inn brukarnamnet til eleven din.

Det er;

*tre første bokstavar i fornamn,

*tre første bokstavar i etternamn

*to siste siffer i fødselsår

*@sunnfjordskulen.no

Døme:

Elev som heiter Anne Blomst fødd i 2010, vert ‘annblo10@sunnfjordskulen.no’

Dersom de ikkje får dette til heime, send melding via Visma til kontaktlærar. 

E-postadressar finn de på heimesida vår

Vi prøver å lære elevane dette på skulen, men tek tid. Det vert lagt ut lekseplanar på Teams.