Opningstider og feriar

  • Opningstida er i utgangspunktet frå klokka 07.00 til skulestart og frå skuleslutt til klokka 16.30. Unntak frå opningstida er 5 planleggingsdagar for personalet i løpet av året. Opningstida kan bli tilpassa lokale tilhøve. 
  • I elevferiar som haustferie, vinterferie, jul og påske vert SFO-tilboda samordna.
  • Du melder barnet på elevfrie dagar og feriar i Visma seinast 14 dagar før.
  • SFO er stengt julafta og nyttårsafta. Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokka 12.00. 
  • Hugs at du må melde deg på særskilt om du ønsker sommarferietilbodet kvart år. Fristen er 1. mai. Du kan melde inn endringar i behov innan 15. mai. SFO har stengt 4 veker i juli.