Søke barnehageplass

Søknadsfrist hovudopptak: 1. februar

Slik søker du barnehageplass:

  • Du søker alle barnehagar i Sunnfjord kommune, kommunale og private i Visma flyt barnehage.
  • Har barnet ditt rett til prioritet ved opptak må du legge ved dokumentasjon frå lege, barnevern, helsestasjon, PPT eller andre institusjonar. Vedlegga kan du laste opp i Visma flyt barnehage eller sende per post til: Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde.
  •  Søknadsfrist til hovudopptaket er 1. februar
  • Søker du plass utanom hovudopptaket kan du søke heile året.

Søk om barnehageplass i Sunnfjord kommune 

Endring av type plass

Frist for endring av type plass er 15. januar.  Gjeld dei som har barnehageplass men vi auke eller redusere plassen.

Har du spørsmål?

Kor tid får du svar på tilbod om barnehageplass?

Du får svar i slutten av februar om du har søkt innan fristen 1. februar. Søker du etter fristen blir barnet sett på venteliste og tatt med i det vidare opptaket. Du svarar på tilbodet om barnehageplass i Visma flyt barnehage der du søkte barnehageplass.

Svar på tilbud om barnehageplass 

Rett til plass i barnehage?

  • Barn som fyller eitt år innan utgangen av november
  • Det må vere søkt om plass 1. februar
  • De må vere busett i kommunen når barnet begynner i barnehagen

Kva skjer om du ikkje får plass i barnehagar du har prioritert?

Du vil få tilbod om plass i ein annan barnehage dersom barnet ditt har rett til plass. Du har då to val:

  • Du kan takka ja til plass og samtidig stå på venteliste til høgare prioritert barnehage
  • Du kan takka nei til plass og stå på venteliste til høgare prioritert barnehage

Byte av barnehage

Du kan søkje om byte til ein annan barnehage. Søker du om byte vil barnet automatisk få tilbod om overføring, om barnehagen du søker til får ledig plass. Når du får tilbod om overføring til ny barnehage er den tidlegare plassen automatisk sagt opp. Husk at søknad om byte er bindande.

Oppseiing av barnehageplass

Det er tre månadar oppseiingstid, det vil seie oppseiingsmånaden pluss to følgande månadar. Seier du til dømes opp i løpet av november, gjeld oppseiinga november, desember og januar. Seier du opp etter første 1. mai må du betale for plassen ut barnehageåret. Ta kontakt med barnehagen om du vil seie opp plassen.  Private barnehagar har eigne rutinar for oppseiing, dette finn du informasjon om i den aktuelle barnehagen sine vedtekter.