Sunnfjord kommune

Utval og medverknad

Utval og medverknad

Samarbeidsutval for Ytre Hafstad barnehage

Samarbeidsutvalet for barnehageåret 2021-2022

 • Lillian SmelværOlstad, foreldrerepresentant Fossen
 • Sverre Harald Hatlestad, vara Fossen
 • Tara Stubseid Horstad, foreldrerepresentant Kulpen
 • Katrine Osland, foreldrerepresentant Skogen
 • Merethe Vetti, vara Skogen
 • RodmundurI Lida, foreldrerepresentant Fjellet
 • Anja Solheimslid, vara Fjellet
 • Lin Hjelmeland Finjord, eigarrepresentant
 • Anita Kongsvik, vara eigarrepresentant
 • Rachel H Viken, tilsettrepresentant
 • Wenche Kirkebø, tilsettrepresentant

Foreldreråd

 • Leiar: Rodmundur I Lida
 • Nestleiar: Merethe Vetti

Foreldreutvalet for barnehager (FUB)

Foreldreutvalet for barnehager (FUB) er eit nasjonalt utval av foreldre med barn i barnehage. Utvalet er oppnemnt av Kunnskapsdepartementet.

Foreldreutvalget for barnehager

Kontakt

Jorunn Liv Kleiven
Einingsleiar Ytre Hafstad barnehage
E-post
Telefon 57 02 12 01
Mobil 90 91 92 13

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Øvre Kleivane 1
6800 Førde

Postadresse: 
Ytre Hafstad barnehage
Postboks 338
6802 Førde