Sunnfjord kommune

Utval og medverknad

Utval og medverknad

Samarbeidsutval for Ytre Hafstad barnehage

Desse er i samarbeisdutvalet for barnehageåret 2019-20:

Sunisa Barnna, foreldrerepresentant Fjellet

Hanne Stølsvik Holsen, foreldrerepresentant Førskulegruppa

Marianne Kleppe Nordal, foreldrerepresentant Kulpen

Renate Solheim Sæterbakken, foreldrerepresentant Fossen

Ali Hassan Adam Jakob, vara

Gry Hauge Ulltang, vara

Astrid Wittersø, representant for eigar

Wenche Kirketeig, tilsettrep., assistentar/fagarbeidarar

Rachel Andrea H Viken, tilsett representant, barnehagelærarar

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Øvre Kleivane 1
6800 Førde

Postadresse: 
Ytre Hafstad barnehage
Postboks 338
6802 Førde