Utval og medverknad

Samarbeidsutval for Ytre Hafstad barnehage

Samarbeidsutvalet for barnehageåret 2023-2024

 • Katrine Stafsnes Osland, foreldrerepresentant Fossen
 • Sandra Myklebust Sande, vara Fossen
 • Gry Hauge Ulltang, foreldrerepresentant Kulpen
 • Oddbjørn Hole, vara Kulpen
 • Joachim Vie, foreldrerepresentant Skogen
 • Jeanette Svarstad, vara Skogen
 • Even Halås Søreide, foreldrerepresentant Fjellet
 • Øystein Stafsnes Bøyum, vara Fjellet
 • Steinar Kvamme, eigarrepresentant 
 • Jørn Are Øvsthus, vara eigar
 • Marit Rognli Høgseth, tilsettrepresentant pedagog
 • Arne Bjarte Haugsbø, tilsettrepresentant assistent/fagarbeidar

 

Foreldreråd

 • Leiar: Even Halås Søreide
 • Nestleiar: Katrine Stafsnes Osland

Foreldreutvalet for barnehager (FUB)

Foreldreutvalet for barnehager (FUB) er eit nasjonalt utval av foreldre med barn i barnehage. Utvalet er oppnemnt av Kunnskapsdepartementet.

Foreldreutvalget for barnehager

Kontakt

Profilbilde av Jorunn Liv Kleiven
Jorunn Liv Kleiven
Einingsleiar Ytre Hafstad barnehage
E-post
Telefon 57 02 12 01
Mobil 90 91 92 13

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Øvre Kleivane 1
6800 Førde

Postadresse: 
Ytre Hafstad barnehage
Postboks 338
6802 Førde