Utval og medverknad

Barn sin medverknad

Barna skal i fellesskap med personalet planlegge og vurdere barnehagekvardagen. Personalet skal legge til rette for at barna får høve til å medverke og vi skal vere tydelege på kva endringar barna har medverka til. Personalet skal lytte, sjå og gje barnet tid til å fortelje. Vi bekreftar barna sine initiativ og intensjonar. Men det er personalet som er ansvarlege for innhaldet i barnehagen.

Foreldremedverknad

Foreldra får medverke til innhaldet i barnehagen gjennom  foreldrerepresentantar. Vi har foreldremøte, foreldresamtaler og dagleg kontakt i hente- og bringesituasjonar.

Samarbeidsutvalet i Viksdalen barnehage

Foreldrerepresentantar:

  • Håvard Vallestad
  • Hege Malene Ness

Politikar: 

  • Atle Hoff

Personalrepresentant:

  • Anne-Merete Tefre                   

Kontakt

Profilbilde av Bodil Margrethe Flaten Espeseth
Bodil Margrethe Flaten Espeseth
Einingsleiar Viksdalen barnehage
E-post
Telefon 57 71 85 56
Mobil 97 57 76 32

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Bygdetunet
6978 Viksdalen 

Postadresse: 
Viksdalen barnehage
Postboks 338
6802 Førde