Sunnfjord kommune

Utval og medverknad

Utval og medverknad

 Barn og foreldre har medverknad

i Vieåsen barnehage. |

Barn sin medverknad:

Barna skal i fellesskap med personalet planlegge og vurdere barnehagekvardagen. Personalet skal legge til rette for at barna får høve til å medverke og vi skal vere tydelege på kva endringar barna har medverka til. Personalet skal lytte, sjå og gje barnet tid til å fortelje. Vi bekreftar barna sine initiativ og intensjonar. Men det er personalet som er ansvarlege for innhaldet i barnehagen.

 

Foreldremedverknad:

Foreldra får medverke til innhaldet i barnehagen gjennom  foreldre representanten på avdelinga. Vi har brukarundersøking kvart andre år som legg grunnlag for vidare drift. Ellers har vi foreldremøte, foreldresamtaler og dagleg kontakt i hente og bringesituasjonar.

 

Samarbeidsutvalet i Vieåsen barnehage:

Foreldrerepresentant:

Tommeliten:   Johan Guddal Sunde

Veslesfrikk:    Bjarte Vollstad

Tussero:         Torill Marie Terrum

Askeladden:   Olivia Sissil Sunde

 

Politiker:          Laila Ekroll

 

Personalrepresentant:

                         Ragnhild Kjøde Nes

                         Sissel Hellebust

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Rennekleiva 2
6800 Førde

Postadresse: 
Vieåsen barnehage
Postboks 338
6802 Førde