Sunnfjord kommune

Barnehagen sine planar

Barnehagen sine planar

Barnehagen arbeider etter overordna planar og interne planar

Årsplan

Årsplanen vår er eit abeidsdokument for personalet. Planen følgjer kalendaråret. Planen vert fastsett i Samarbeidsutvalet.
 
 
 

Rammeplan for barnehage

Sjå rammeplan

 

Plan for overgong barnehage til skule

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Rennekleiva 2
6800 Førde

Postadresse: 
Vieåsen barnehage
Postboks 338
6802 Førde