Sunnfjord kommune

Barnehagen sine planar

Barnehagen sine planar

Barnehagen arbeider etter overordna planar og interne planar

Planleggingsdagar 2020/2021

  • Fredag 14. august 2020
  • Fredag 13. november 2020
  • Måndag 25. januar 2021
  • Fredag 12. mars 2021
  • Fredag 18. juni 2021

Årsplan

Årsplanen vår er eit abeidsdokument for personalet. Planen følgjer kalendaråret. Planen vert fastsett i Samarbeidsutvalet.
 

Rammeplan for barnehage

Sjå rammeplan

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Rennekleiva 2
6800 Førde

Postadresse: 
Vieåsen barnehage
Postboks 338
6802 Førde