Sunnfjord kommune

Utval og medverknad

Utval og medverknad

Samarbeidsutvalet (SU) 2019/2020:

Ta gjerne kontakt med SU om det er noko saker dykk som foreldre ynskjer å melde inn.

Representantar frå eigar:

Representantar frå tilsette:

Foreldrerepresentantar frå avdelingane:

Knøttane/ Trollungane

Mikke/ Langbein

Ole Brumm/ Knoll & Tott

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Hatlehaugen 1 A
6812 Førde

Postadresse: 
Vie barnehage
Postboks 338
6802 Førde