Sunnfjord kommune

Utval og medverknad

Utval og medverknad

Samarbeidsutvalet (SU) 2021/2022:

Les meir om samarbeidet mellom barnehage og SU her. 

Ta gjerne kontakt med SU om det er noko saker dykk som foreldre ynskjer å melde inn.

Foreldrerepresentantar frå modulen Knøttane/ Trollungane

Foreldrerepresentantar frå modulen Mikke/ Langbein

Foreldrerepresentantar frå modulen Ole Brumm/ Knoll & Tott

Representantar frå tilsette:

Representantar frå eigar:

  • Sunnfjord kommune: Åge Avedal (V)

Referent:

 

 

Kontakt

Ann Renate Helgås
Einingsleiar
E-post
Telefon +47 57 61 28 46

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Hatlehaugen 1 A
6812 Førde

Postadresse: 
Vie barnehage
Postboks 338
6802 Førde